شکلات مینی تابلت کره دار ۷۷% فله


  • توضیحات
  • ویژگیها