کیک کدو حلوایی، دسری خوشمزه برای یک پذیرایی متفاوت