تهیه ژله بستنی موهیتو، دسری خنک برای روزهای گرم تابستان