شکلات تخته ای تلخ ۹۶٪ (کره دار)


  • توضیحات
  • ویژگیها